info fra Bylauget

7. november 2019

Hejsa 

Vi har lige et par ting fra bylauget.

Studietur ud til Karsten og Birgittes "nye" gård er udsat til foråret pga. travlhed i landbruget, så vi skal lige ha fundet en dato til foråret, inden der bliver travlt i marken igen. Invitation kommer senere.

Kamil har lavet et flot diasshow med billederne fra kanoturen sidste år, hvis ikke der kommer indvendinger fra personerne, der var med på turen, vil billederne blive lagt på Byens hjemmeside samt byens facebookgruppe efter d. 15/11-19.

Horsens er blevet tilmeldt projektet "Ren Natur", som er et samarbejde i Rebild kommune, der støtter op omkring ren natur, dvs. nogle ting gør vi i forvejen, fx samler skrald op til årets forårsrengøring, vi har fået sået blomster til bierne på Mikkels jord. Endvidere vil der bliver et projekt i efteråret, hvor vi fra byen skal stille med min. 6 mand til at samle skrald op en formiddag på en given rute i Rebild kommune, og derved kan byen tjene 3000 kr. Vi har fået et skilt (billedet nederst i mailen), der signalere til forbipasserende, at Horsens støtter op om projektet, vi er pt i dialog men Mikkel om, at få lov til at sætte skiltet op på hans jord, hvor der i forvejen er etableret blomstereng, hvis ikke dette bliver til noget, finder vi et andet passende sted. I kan selv læse mere om projektet her : https://rebild.dk/borger/miljoe-klima-og-natur/klima-rebild/klima-rebild...

Generalforsamling vil til næste år blive onsdag d. 26/2-20 kl 20.00 hos Alice og Ole, Horsensvej 44, derfor bedes forslag til dette være bylauget i hænde senest d. 12/2-20. Dagsorden vil blive sendt ud umiddelbart før. På valg vil være Alice (formand) og Birgitte M.(Kassér mv).

 

Det var alt for denne gang, håber vi ses til juletræstænding d. 1. dec.

Med venlig hilsen Monika, Birgitte M. og AliceHorsens Bylaug